طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای سفارشی

تولید نرم‌افزارهای سفارشی[۱] توسط شرکت قلمرو دانش‌افزار سامان، گستره کاملی از خدمات را جهت ارائه راه‌حل‌های نرم‌افزاری در بر می‌گیرد. این شرکت با طراحی و تولید نرم‌افزارهای متناسب با ساز و کار مشتریان خود، به آنها کمک می‌کند تا خدمات و محصولات بهتری به متقاضیان‌ و مشتریان‌شان ارائه کنند.

سرویس‌ها

 • طراحی و تولید نرم‌افزارهای سفارشی برای سازمان‌های بزرگ
 • یکپارچه‌سازی[۲] برنامه‌های کاربردی سازمانی
 • تولید و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی تحت وِب[۳]
 • انتقال از سیستم‌های نرم‌افزاری به جا مانده از قبل[۴] به سیستم‌های جدیدتر
 • پشتیبانی از سیستم‌های به جا مانده از قبل
 • تولید و توسعه نرم‌افزارهای دستگاه‌های هوشمند[۵]

تمام موارد زیر در تولید نرم‌افزارهای اختصاصی توسط ما پوشش داده می‌شود:

 • تحلیل نیازمندی‌ها[۶]
 • شرح نیازمندی‌های نرم‌افزار[۷]
 • طراحی معماری نرم‌افزاری و پیاده‌سازی نمونه اولیه[۸]
 • آزمون فراگیر نرم‌افزار
 • مستند‌سازی
 • پشتیبانی و نگهداری از سیستم‌های تولید شده

[۱] Custom Software Development

[2] Integration

[3] Web Based Application

[4] Legacy Software

[5] Smart Devices

[6] Requirements Analysis

[7] Software Requirements Specification – SRS

[8] Prototype

agile-development-tr