آزمون و خطایابی نرم‌افزار

شرکت قلمرو دانش‌افزار سامان با توان فنی خود، سرویس‌های گوناگونی را برای آزمون و خطایابی سامانه‌ها و نرم‌افزارهای سازمانی ارائه کرده و تلاش می‌کند تا با تجربه و دانش خود در این زمینه، بهترین راهبرد‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. سرویس‌های شرکت در این حوزه عبارت هستند از:

  • آزمون کامل چرخه حیاتی سیستم‌ها
  • آزمون کارکرد اجزاء گوناگون
  • آزمون کارآیی
  • آزمون قابلیت استفاده سیستم‌ها
  • آزمون انطباق پذیری
  • خطایابی منطقی و سیستمی
  • آزمون‌های امنیت سیستم
software-testing